Parasport i korthet

Parasport är kort och gott idrott för personer som har en funktionsnedsättning. Vanligtvis delar man in i följande huvudkategorier: Rörelsenedsättning, synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. *

• Glädjen och de spontana reaktionerna
• Det är inte självklart att ha två ben att springa på?! Idrott kan förändra liv och öka livskvaliteten för personer med en funktionsnedsättning.
• Fantastiska prestationer, prestationer utöver det vanliga

• ”Idrott för alla! Ge alla möjlighet och rätt förutsättningar till att idrotta och vara fysiskt aktiva”
• ”Ökad livskvalitet och en bättre social samvaro”

*Funktionsnedsättning

Rörelsenedsättning – avses bl.a. nedsatt rörelseförmåga bestående förlamning eller störning i motoriken, amputationer, missbildning och omfattande ledstelhet.

Synnedsättning – Varje del av ögat som ljuset skall passera genom kan drabbas av felbildning eller sjukdom. Därmed kan synskärpa minska, antingen till viss grad eller så att man inte ser något alls.

Intellektuell funktionsnedsättning – En avvikelse i hjärnans kognitiva utveckling. Kan innebära nedsättning i intelligens och bristande adaptiv förmåga. Detta kan bero på genetik, hjärnskada vid graviditet/förlossning, kromosomförändring, syrebrist. Hjärnskador kan alltså både vara medfödda och också förvärvade.
-Problematik: Slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, förmåga att lära av erfarenheter. Svårt med kommunikation, social delaktighet, allmändaglig livsföring. Lindrig, svår eller mycket svår.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – NPF innebär att en persons hjärna - inom vissa områden – har ett annorlunda sätt att fungera i jämförelse med gemene man. Hit hör bland andra ADHD, Autism, Tourettes syndrom, olika kommunikations- och språkstörningar samt specifika inlärningssvårigheter.
-Problematik: Reglering av uppmärksamhet/koncentration, impulskontroll och aktivitetsnivå, planera/organisera/strukturera, problemlösning, samspel med andra människor, inlärning och minne, uttryck samt sinnesintryck. Kan bero på komplikationer vid förlossning, näringsbrist under graviditet, genetiskt, hjärnhinneinflammation i tidig ålder.


Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person-relaterad till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.


Lär dig mer om Parasport

Klicka på rapporterna för att komma till dessa digitalt.

Vinnova rapporten

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vi har genomfört denna studie med finansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, med syfte att identifiera hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv i idrott för personer med funktionsnedsättning. Rapporten fokuserar därför på helheten för en persons möjlighet att välja ett aktivt liv i rörelse. Vi vill här dels svara på varför ohälsan är så hög för målgruppen, men även vad som behöver göras för att komma åt den.

Partipolitiskt program - Parasport Sverige

Människor mår bra av fysisk aktivitet och vi vet att för personer med funktionsnedsättningar är hälsovinningarna stora. Genom fysisk aktivitet och idrott får vi bättre fysik, större sociala nätverk, bättre resultat i skolan samt möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi vet hur bra det är att röra på sig, så vet vi också hur dåligt det är att inte göra det. Därför är parasporten central i att erbjuda fysisk aktivitet och idrott i ett socialt sammanhang på lika villkor. Parasporten är en verksamhet som är viktig både för individen och för samhället i stort.

Lär dig mer om IF

*Intellektuell funktionsnedsättning

Lär dig mer om Parasport

Klicka på rapporterna för att komma till dessa digitalt.

Vinnova rapporten

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vi har genomfört denna studie med finansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, med syfte att identifiera hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv i idrott för personer med funktionsnedsättning. Rapporten fokuserar därför på helheten för en persons möjlighet att välja ett aktivt liv i rörelse. Vi vill här dels svara på varför ohälsan är så hög för målgruppen, men även vad som behöver göras för att komma åt den.

Partipolitiskt program - Parasport Sverige

Människor mår bra av fysisk aktivitet och vi vet att för personer med funktionsnedsättningar är hälsovinningarna stora. Genom fysisk aktivitet och idrott får vi bättre fysik, större sociala nätverk, bättre resultat i skolan samt möjlighet att lyckas på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi vet hur bra det är att röra på sig, så vet vi också hur dåligt det är att inte göra det. Därför är parasporten central i att erbjuda fysisk aktivitet och idrott i ett socialt sammanhang på lika villkor. Parasporten är en verksamhet som är viktig både för individen och för samhället i stort.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK