Vill ni som förening starta eller utveckla er Parasport verksamhet?

Publicerad: 2/4, 2020

Idrott skall vara något för alla, oavsett förkunskaper, fysiska eller mentala förutsättningar. Personer med funktionsnedsättningar har precis som alla andra behov av rörelseglädje och möjligheten att få träffa kompisar och vara en del av den fantastiska idrottsvärlden med just lagkamrater och ledare. Att bli sedd och stöttad av ledare, att bli inspirerad att utmana sig själv och se sig själv utvecklas kan tyckas som en självklarhet men tyvärr ofta något som inte blir verklighet då fritidsaktiviteterna ofta kan lysa med sin frånvaro.

I Innebandyregionen Gävleborg och Dalarna satsar Innebandyförbundet stort på att få fler i rörelse. Ta chansen att starta Paraverksamhet i er förening - eller utveckla verksamheten i er förening. Starka samverkanspartners är Gävleborgs och Dalarnas Parasportförbund.

Genom att erbjuda föreningar och initiativ stöttning, utbildning, evenemang och prova på verksamheter kan personer med funktionsnedsättningar få chansen att bli en del av idrottsvärlden oavsett vilka utmaningar man står inför. Tillsammans erbjuder vi meningsfulla fritidsaktiviteter på lika villkor där individen sätts i centrum och aktiviteter formas och skapas efter idrottarens behov och förutsättningar. Allt för att så många som möjligt skall vara med i idrotten så länge som möjligt i en så bra miljö som möjligt.

Ta kontakt med halsingland@innebandy.se, dalarna@innebandy.se, gastrikland@innebandy.se om ni som förening är intresserad att få processstöd, tips med idéer, utvecklingsstöd, hjälp med processansökan eller dylikt.

För föreningar finns det under 2020 möjlighet att söka projektmedel för paraverksamhet.

Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med parainnebandy, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta.

Följande inriktningar går att söka medel för?

Material till paraverksamhet

Sök medel från Svenska Innebandyförbundet, stöd betalas ut till material som ämnar användas i paraverksamhet.

Stöd ges till exempel till inköp av rullstolar för sittande innebandy och specialbeställda klubbor för stående innebandy. Inköpen ska göras till föreningen och inte till enskild person.

Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp: 10 000:-

*Det går även att söka via Anläggningsstöd- parasportutrustning via DF-SISU.

Kontakta: victor.holmgren@rfsisu.se

Länk: https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/

Genomförande av paraverksamhet.

Sök medel från Svenska Innebandyförbundet, stöd betalas ut för hallhyror i samband med paraverksamhet. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument

Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp: 3 000:-

Marknadsföring av paraverksamhet.

Sök medel från Svenska Innebandyförbundet, stöd betalas ut till marknadsföring och/ eller uppsökande verksamhet för att starta paraverksamhet. Med detta menar vi insatser för att nå målgruppen och få dem till innebandyhallen, förslagsvis rekryteringsinsatser på särskola, annonser på sociala medier, lokaltidningar. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp: 3 000:-

Länkar:

Klicka här för att ladda ner mallen.

Klicka här för att läsa mer om Parasport. Länk: https://innebandyforall.se/parasport

Inkluderingsansvarig på SIBF: Inez.rehn@innebandy.se

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK