Processarbete för världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet?

Publicerad: 19/12, 2021

World Cup Volt Hockey ska vara mer än ett evenemang. Evenamanget ska också genom sin hållbarhetsstraregi bland annat leda till fler elinnebandyföreningar och fritidsaktiviteter för målgruppen personer med funktionsnedsättningar. Året om. Med evenemanget i centrum ska frågan om aktivitet, folkhälsa och tillgänglighet i Gävleborg portionernas längre fram. 

Tillsammans med samverkansaktörer genomför vi just nu ett visionsarbete - hur skapar vi världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet? 

Nyligen arrangerade RF SISU Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund, Parasport Gävleborg, KF Heros, Gävle kommun Näringslivsavledningen, avdelning kultur och fritid, avdelning för social hållbarhet och säkerhet - alla Gävle kommun, en workshop och process för frågan. Tack för mycket givande engagemang, fortsättning följer. 

English version

World Cup Volt Hockey should be more than an event. The event will also, through its sustainability strategy, lead to more floorball clubs and leisure activities for the target group of people with disabilities. All year round. With the event in the center, the issue of activity, public health and accessibility in Gävleborg portions will be further ahead.

Together with collaborating actors, we are currently carrying out a vision work - how do we create the world's best meeting place for public health, sports and accessibility?

Recently, RF SISU Gävleborg, Gävleborgs Innebandyförbund, Parasport Gävleborg, KF Heros, Gävle municipality arranged the Business Guidance, department of culture and leisure, department for social sustainability and security - all Gävle municipality, a workshop and process for the issue. Thank you for a very rewarding commitment, continuation follows.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK