Lyckad skolsamverkan i Ockelbo och Åmot

Publicerad: 17/3, 2020

Svensk innebandy tror på en jämställd idrott, på alla nivåer. Kvinnor och män, pojkar och flickor skall ha samma möjligheter och makt att påverka sin verksamhet och vardag. Genom att bli jämställda och nå idrottens nyckeltal med jämställda beslutande forum, både på aktivitets och organisationsnivå anses man berika svensk idrottsrörelse.

Genom att skapa förebilder där tjejer är förebilder för andra tjejer inspirerar vi varandra till ökat intresse att hålla på med idrott längre och stanna kvar inom idrotten. Oavsett om det gäller dig som spelare, ledare eller domare. Genom stöttande och inspirerande tjejträningar, prova-på besök i förening, träningar och träffar över föreningsgränser och utbildningar för ledare som leder tjejer hoppas Innebandyförbundets satsning på inkludering och tjej-insatser leda att stärka kompetens och verktygslådan med fler aktiviteter för att få fler tjejer till innebandy-rörelsen.

Under våren har projektet att få fler tjejer i rörelse, en del i satsningen #InnebandyForAll, gått in i en mer operativ fas gällande rekrytering och prova på verksamheter i skolor. Huvudinriktningen har varit att nå tjejerna som normalt inte hittar till idrottsrörelsen lika enkelt som de redan licensierade. Personer med en mindre berikad idrottsbakgrund att vila mot som kanske behöver lite extra stöttning för att hitta till idrottens och glädjen med gemensam rörelse.

Genom projektet vill man påvisa att ökad integration bidrar till ökad tillväxt, genom att fler ges möjlighet till fysiska meningsfulla fritidsaktiviteter ökar människors tillhörighet i samhället samtidigt som vi tillsammans är med och bidrar till ökad integration och sänkta trösklar till vårat gemensamma idrott och samhälle.

Genom att bygga hållbara lokala modeller, där lokala föreningslivet, samhällets instanser så som skola, fritidsgårdar och andra lokala initiativ samverkar skapar vi möjlighet för fler individer att integreras i det svenska samhället. Människor som saknar meningsfullhet riskerar att hamna i utanförskap, genom att istället öppna dörrar, bygga forum och nätverk där människor accepteras och integreras bidrar vi tillsammans till att individer effektivare kan komma in i det svenska samhället.

- Förutom att erbjuda prova på aktiviteter i skolorna arbetar vi samtidigt med att stimulera lärandet i föreningen, både genom att erbjuda utbildning lokalt så genomför vi också centrala träffar med föreläsare som har erfarenhet av att bygga bra idrottsliga utvecklingsmiljöer för föreningen. Det viktigaste är att vi har föreningar som kan behålla tjejerna över tid, det vill säga att föreningens normer och kulturer tillåter ett öppet klimat där förutsättningarna för killar och tjejer är lika. Där har vi en resa att arbeta med och fundera över varför vi har svårare att nå vissa målgrupper. Ett arbete vi intensivt fortskrider samtidigt som vi också måste stimulera rekryteringen, säger Johanna Persson, ansvarig från förbundets sida för satsningen.

Idrotten har oanade möjligheter, Innebandy är en förhållandevis billig idrott där alla skall kunna vara med oavsett ekonomi, sociala förutsättningar eller förkunskaper. Idrott är ett universellt språk där Innebandyn kan ses som ett verktyg för att öppna dörrar, dörrar som alltid skall stå öppna. Tillsammans gör vi skillnad, mångfald leder till en bättre idrottsrörelse där värdefulla erfarenheter och människor integreras och känner sig välkommen. Innebandyn bygger broar.

Vi gjorde ett nedslag i Åmot och Ockelbo där över 100 tjejer provade på Innebandy. Innebandy för alla erbjöds under skoltid där flera skolor har medverkat i satsningen. Genom att att samverka med Åmots IF Innebandyföreningen i detta fall och bjuda in tjejer från skolorna Perslunda och Gäveränge har man låtit tjejer prova på rörelseglädje och Innebandy. Träningar genomfördes både i anrika Kuxahallen men också i idrottshallen vid Gäverängs-skolan.

- Det är härligt och se tjejerna röra på sig, vi provade på lite allt möjligt, både grunderna i rörelseförståelse men också enklare Innebandymoment så som passningar och teknikbana, fortsätter Johanna.

Förhoppningen är att fler tjejer skall hitta till i detta fall Åmots IF, föreningen har idag bara ett lag med tjejer där spelarna är födda mellan 06-08, något man hoppas kunna bredda i föreningen.

Enligt reportrar på tidningen Kuxabladet som också gjorde ett reportage om satsningen (inte publicerat i skrivande stund) så har man fått en antal förfrågningar redan.

- Vi är glada över det stora intresset, nu är det lite oroliga tider, men vi hoppas att kunna vara tillbaka i höst innan säsongen börjar igen, eller i samband med i alla fall och erbjuda fler aktiviteter och stötta föreningsverksamheten i Åmots IF att rekrytera och behålla fler tjejer, avslutar Johanna

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK