Lägesuppdatering för WCVH med tanke på Corona-viruset - Update about Covid-19

Publicerad: 6/4, 2020

*This news will follow in English!

Det som har sköljt in under vårens sista tid är något vi aldrig kunde förutspå. Läget med Covid-19 har tyvärr försatt idrotten i ett passivitets-läge vi aldrig i modern tid tidigare skådat.

För oss är hälsan det absolut viktigaste - vi tummar inte på några risker alls och vill verkligen poängtera vikten i att alla följer de rekommendationer myndigheter och förbund har kommunicerat. Vi också.

I dags läget vet vi tyvärr inte hur läget kommer se ut i höst - i oktober då vi hoppas att världens största och bästa Volt Hockey turnering står för dörren.

Det är svårt att sia om utvecklingen och vi är givetvis de sista som överger hoppet.

Vi planerar för att turneringen blir av i dagsläget, samtidigt som vi är moderna och planerar för vad som händer och sker om det inte är möjligt. Vi tittar på alla möjliga scenarion, både organisatoriskt, ekonomiskt och tids-etiskt utifrån en del olika tidsaspekter.

Just nu kan vi inte göra annat än vara förberedda - vi hoppas som sagt att WCVH2020 blir verklighet - och vi alla har där ett ansvar i det korta perspektivet att minska smittspridningen.

Vi tar hand om varandra - och hoppas att vi ses i höst i Oktober i Gävle.

 

*English

What has washed out in the last spring is something we could never have predicted. Unfortunately, the situation with Covid-19 has put the sport in a state of inaction we have never seen in modern times before.

For us, health is the most important thing -we do not take any risks at all and really want to emphasize the importance of everyone following the recommendations of the authorities and unions. We too.

Unfortunately, today we do not know what the situation will look like this fall - in October when we hope that the world's largest and best Volt Hockey tournament stands at the door.

It is difficult to say about the development and we are, of course, the last to abandon hope.

We plan for the tournament to get rid of the current situation, while being modern and planning for for what happens and will happen if it is not possible. We look at all possible scenarios, both organizational, financial and time-ethical based on a number of different time aspects.

Right now we can do nothing but be prepared - we hope, as we said, that WCVH2020 becomes a reality - and we all have a responsibility in the short term to reduce the spread of infection.

We take care of each other - and hope to see you this fall in Ocotober in Gävle.

Questions? Please contact info@wcvh.se

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK