IFAH Stockholm förbereder sig för Pregames / IFAH prepare for Pregames

Publicerad: 17/9, 2020

World Cup Volt Hockey Pregames spelas 9-11 oktober 2020 Gavlehov Arena i Gävle. Det börjar också närma sig, efter att World Cup Volt Hockey har fått flytta fram så är det snart dags för evenemanget med måga nationella lag från Sverige.

En förening som kommer till Gävle är föreningen från Stockholm som går under namnet IFAH. En förening som har anor sedan 50-talet och har lång erfarenhet av Parasport. Föreningen har varit på många olika evenemang runt om i norden och känner nu en stor lust för att få träffa och samverka inom idrotten.

- Vi har inte kunnat träna på länge och alla andra turneringar under våren har blivit inställda så våra spelare är väldigt taggade på att åter komma iväg, både för att spela och få det sociala som många saknat under våren. Det känns tryggt att Pregames går i Gävle, det ligger nära Stockholm vilket gör att de flesta kan åka bil och då slippa utsätta sig för risker. Vi har haft samtal både med arrangören och hotellet ang C19 förutsättningarna och det känns verkligen att man har gjort vad man kan för att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt. Säger Vicki Wedin, en av spelarna i IFAH.

IFAH är en parasportförening med lång historia, några av föreningens spelare som kommer, har varit aktiva elhockeyspealre i över 10 år samtdigt som några också gör sin första cup, IFAH har idag 16 spelare i blandade åldrar och erfarenhet, man tränar två dagar i veckan och på i två olika divisioner/nivåer.

- Vi har en bra laganda där alla månar om varandra och vi vill ge alla en möjlighet att utvecklas i sin egen takt både när det gäller spelet och det sociala. - avslutar Vicki Wedin.

Vi önskar IFAH stort lycka till och hälsar de varmt välkommen till Gävle!

/ English Version

World Cup Volt Hockey Pregames will be played 9-11 October 2020 Gavlehov Arena in Gävle. It is also starting to get closer, after World Cup Volt Hockey has been moved forward, it is soon time for the event with many national teams from Sweden.

An association that comes to Gävle is the association from Stockholm which goes by the name IFAH. An association that dates back to the 50s and has extensive experience of Parasport. The association has been to many different events around the Nordic countries and now feels a great desire for meet and collaborate in sports.

- We have not been able to train for a long time and all other tournaments during the spring have been canceled so our players are very tagged to get going again, both to play and get the social that many missed during the spring. It feels safe for Pregames to go to Gävle, it is close to Stockholm, which means that most people can drive and then avoid exposing themselves to risks. We have had conversations with both the organizer and the hotel regarding the C19 conditions and it really feels like we have done what we can to ensure that everyone has the best experience possible. Says Vicki Wedin, one of the players in IFAH.

IFAH is a parasport association with a long history, some of the association's players who come, have been active electric hockey players for over 10 years at the same time as some also make their first cup, IFAH today has 16 players of mixed ages and experience, they train two days a week and on in two different divisions / levels.

- We have a good team spirit where everyone cares about each other and we want to give everyone an opportunity to develop at their own pace both in terms of the game and the social. - concludes Vicki Wedin.

We wish IFAH good luck and warmly welcome them to Gävle!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK