Anmälan till intressepolitisk-konferens öppen / Local interest policy conferens now open

Publicerad: 28/8, 2020

Under fredagen publicerade World Cup Volt Hockey ledningen en nyhet att formatet för WCVH2020 förändras vilket finns mer att läsa om här.

I väntan på World Cup Volt Hockey, som nu är framflyttat till våren 2021, värmer vi upp med World Cup Volt Hockey i Pre-Gamesformat istället – en turnering med elhockeylag från Sverige. I samband med Pre-Games bjuder vi in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en digital konferens.

Digital konferens fredagen den 9 oktober 2020 kl 09.00–12.00:

En aktiv fritid – hur ger vi alla det valet?
Under konferensen ger vi en aktuell lägesbild och ett tillfälle att fördjupa kunskapen kring funktions- och folkhälsofrågor utifrån perspektivet idrott och rörelseglädje. Vi skapar rum för samtal om hur vi gemensamt kan hitta nycklarna för likvärdiga möjligheter att delta i hälsofrämjande, meningsfyllda aktiviteter. Hur kan Gävleborg samla kraft för en hållbar framtid med folkhälsan i centrum?

Senaste dag för anmälan är 7 oktober. Länk till anmälningsformulär.

Mer info konferensen med fullständig inbjudan övriga Pre-Games- nätverksaktiviteter hittar du i bifogad inbjudan och på denna länk.

Enligsh version

On Friday, the World Cup Volt Hockey management published a news that the format for WCVH2020 is changing, which can be read more about here.

While waiting for World Cup Volt Hockey, which has now been moved to the spring of 2021, we are warming up with World Cup Volt Hockey in Pre-Games format instead - a tournament with Volt Hockey teams from Sweden. In connection with Pre-Games, we invite representatives of municipalities, regions, associations and other social actors to a digital conference.

Digital conference on Friday 9 October 2020 from 09:00 to 12:00:

An active leisure time - how do we give everyone that choice?
During the conference, we provide a current picture of the situation and an opportunity to deepen knowledge about functional and public health issues from the perspective of sports and the joy of movement. We create space for conversations about how we can jointly find the keys to equal opportunities to participate in health-promoting, meaningful activities. How can Gävleborg gather strength for a sustainable future with public health at the center?

The last day for registration is October 7. Link to sign-up form.

More info conference with full invitation other Pre-Games networking activities can be found in the attached invitation and at this linc.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK