Network and Conferens

Under Pregames genomfördes flera viktiga och givna möten och konferenser. Bland annat bjöd RF SISU Gävleborg in beslutsfattare och plikten från Gävleborgs olika kommuner under temat - en aktiv, fritid, hur ger vi alla det valet? 

Även Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Svensk Parasport bjöd in distriktsrepresentanter från respektive distrikt ur båda organisationerna för att prata förutsättningar för ökade regionala samarbeten.

Dessa pågick under två dagar, från fredagen till lördagen. Fredagens aktiviteter ägde rum i Gavlehov Arena nere på spelplanen, framför storbildsskärmen. Därefter, under lördagen, var vi på plats på Clarion Winn Hotel i centrala Gävle där vi fortsatte dialogen om ytterligare möjligheter för liknande satsningar för Parasport även i de andra distrikten.

Den 12-14 mars avser vi genomföra fler digitala insatser som en progression från Pregames till  World Cup Volt Hockey 2021. Vi hoppas att helgen skall fortsätta öppna forum för fler dialoger om hur för en aktiv fritid, på lika villkor.

Mer information hoppas vi kunna presentera inom kort.

Tack alla inblandade för era ovärderliga insatser!

English version

During Pregames, several important and given meetings and conferences were held. Among other things, RF SISU invited Gävleborg in decision-making processes and the duty from Gävleborg's various municipalities under the theme - an active, leisure time, how do we all give that choice?

The Swedish Floorball Association together with Svensk Parasport also invited district representatives from each district from both organizations to discuss the conditions for increased regional cooperation.

These lasted for two days, from Friday to Saturday. Friday's activities took place in Gavlehov Arena can be found on the playing field, in front of the big screen. Then, on Saturday, we were on site at Clarion Winn Hotel in central Gävle where we continued the dialogue about further opportunities for similar initiatives for Parasport in the other districts as well.

On March 12-14, we intend to carry out more digital efforts as a progression from Pregames to World Cup Volt Hockey 2021. We hope that the weekend will continue to open forums for more dialogues on how to have an active leisure time, on equal terms.

We hope to present more information soon.

Thank you to everyone involved for your invaluable efforts!

Network and Conferens

Under Pregames genomfördes flera viktiga och givna möten och konferenser. Bland annat bjöd RF SISU Gävleborg in beslutsfattare och plikten från Gävleborgs olika kommuner under temat - en aktiv, fritid, hur ger vi alla det valet? 

Även Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Svensk Parasport bjöd in distriktsrepresentanter från respektive distrikt ur båda organisationerna för att prata förutsättningar för ökade regionala samarbeten.

Dessa pågick under två dagar, från fredagen till lördagen. Fredagens aktiviteter ägde rum i Gavlehov Arena nere på spelplanen, framför storbildsskärmen. Därefter, under lördagen, var vi på plats på Clarion Winn Hotel i centrala Gävle där vi fortsatte dialogen om ytterligare möjligheter för liknande satsningar för Parasport även i de andra distrikten.

Den 12-14 mars avser vi genomföra fler digitala insatser som en progression från Pregames till  World Cup Volt Hockey 2021. Vi hoppas att helgen skall fortsätta öppna forum för fler dialoger om hur för en aktiv fritid, på lika villkor.

Mer information hoppas vi kunna presentera inom kort.

Tack alla inblandade för era ovärderliga insatser!

English version

During Pregames, several important and given meetings and conferences were held. Among other things, RF SISU invited Gävleborg in decision-making processes and the duty from Gävleborg's various municipalities under the theme - an active, leisure time, how do we all give that choice?

The Swedish Floorball Association together with Svensk Parasport also invited district representatives from each district from both organizations to discuss the conditions for increased regional cooperation.

These lasted for two days, from Friday to Saturday. Friday's activities took place in Gavlehov Arena can be found on the playing field, in front of the big screen. Then, on Saturday, we were on site at Clarion Winn Hotel in central Gävle where we continued the dialogue about further opportunities for similar initiatives for Parasport in the other districts as well.

On March 12-14, we intend to carry out more digital efforts as a progression from Pregames to World Cup Volt Hockey 2021. We hope that the weekend will continue to open forums for more dialogues on how to have an active leisure time, on equal terms.

We hope to present more information soon.

Thank you to everyone involved for your invaluable efforts!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK